DSC_7391

Musikforeningens koncerter afholdes i Pumpehuset på Tønder Museum, hvor der er plads til 90 – 100 tilhørere. Pumpehuset er det gamle Tønder Vandværks bygning øst for Slotsbanken og direkte forbundet med det øvrige museumskompleks. I Pumpehusets nordlige ende er der skabt et nyt rum med fin akustik, der er Tønder Museums og Sønderjyllands Kunstmuseums fælles konference-, foredrags- og undervisningslokale samt koncertsal.I koncertsalen står også foreningens flygel.Efter nogle år med flere og flere praktiske, økonomiske og administrative problemer med dét flygel, som Tønderegnens Musikforening hidtil havde haft til rådighed, blev det besluttet at ansøge ”A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney-Møllers Fond til almene Formaal” om op til 400.000 kr. til køb af et nyt flygel til foreningen. Ansøgningen blev sendt i juni 2005 med anbefalinger fra borgmester Hans L. Hansen og koncertpianist Katrine Gislinge, og i november 2005 fik foreningen den glædelige meddelelse at de 400.000 kr. var blevet bevilget. I samme måned blev det nye Bösendorferflygel model 225 cm. Flyglet står nu i Pumpehuset, hvor det blev indviet søndag 1. oktober 2006 – naturligvis af pianisten Katrine Gislinge.

 

DSC_0100